Dotacje

Na tej stronie znajdą Państwo zbiór ogólnych i podstawowych informacji o zewnętrznych źródłach finansowania projektów ze środków europejskich i krajowych. Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami zapraszamy do kontaktu z nami.


Poszukując możliwości finansowania przedsięwzięć należy uwzględnić następujące aspekty:

Kto będzie ubiegał się o wsparcie? Z innych programów wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy, z innych organizacje pozarządowe czy instytucje publiczne. Inne są zasady przyznawania wsparcia dla przedsiębiorstw dla firm istniejących, inne dla osób planujących dopiero założenie działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorstw znaczenie może mieć wielkość firmy oraz to, czy nie działa ona w branży wykluczonej z możliwości uzyskania wsparcia.

Na co będzie przeznaczone wsparcie? Wsparcie finansowe z reguły nie jest przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności, ale na zrealizowanie projektu, który przyniesie wymierne efekty. Takim efektem w przypadku przedsiębiorstwa może być wprowadzenie nowej usługi, stworzenie nowego produktu lub zmodernizowanie stosowanej technologii. Zasady udzielania wsparcia określają też jakie wydatki mogą zostać sfinansowane.

Jaką formą wsparcia jesteśmy zainteresowani? W perspektywie finansowej 2014-20 więcej środków przyznawanych będzie w formie innej niż dotacja, np. niskooprocentowana pożyczka czy poręczenie kredytowe.

Jakie są możliwości finansowe wnioskodawcy? Wsparcie środkami publicznymi wiąże się z obowiązkami. Rozliczenie dotacji wymaga wniesienia wkładu własnego (najczęściej finansowego) w realizowane przedsięwzięcie. Dotacje dla przedsiębiorców często przyznawane są w formie refundacji, tzn. pieniądze otrzymamy dopiero po poniesieniu wydatków. Od wnioskodawcy wymagane jest także utrzymanie efektów projektu przez określony czas po zakończeniu jego realizacji. W przypadku pożyczki należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia.

Kiedy chcemy zrealizować projekt? Fundusze przyznawane są najczęściej w ramach konkursów, które przeprowadzane są w określonych terminach. Może się zatem okazać, że z realizacją projektu trzeba poczekać do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie.