Pisanie projektów

Jeśli są Państwo zdecydowani na pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych, a nie mają Państwo czasu/ wiedzy/ doświadczenia koniecznych do sporządzenia dokumentacji, proponujemy zlecenie prac przygotowawczych pracownikom Funduszy Pomocowych TARR S.A.

Specjalizujemy się w:

  • wypełnianiu wniosków aplikacyjnych,
  • sporządzaniu biznesplanów i studiów wykonalności,
  • redagowaniu innych dokumentów wymaganych jako załączniki do wniosku.

Nasze atuty to:

  • doświadczenie
  • rozeznanie w wytycznych i instrukcjach
  • dokładność i solidność
  • konkurencyjne ceny