Zarządzanie projektami

Jeśli Państwa projekt przeszedł pomyślnie ocenę i został zatwierdzony przez instytucję wdrażająca, rozpoczyna się trudny i pracochłonny etap jego realizacji i rozliczania. Oprócz zrealizowania inwestycji, na warunkach określonych we wniosku aplikacyjnym i umowie, będą Państwo musieli zadbać o raportowanie przebiegu realizacji projektu, zgromadzenie dokumentów potwierdzających realizację inwestycji, czy zapewnienie zgodnej z wytycznymi promocji projektu.

Pracownikom Funduszy Pomocowych TARR S.A. mogą Państwo zlecić zadania związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu. Umowa może obejmować kompleksowe zarządzanie projektem, pomoc przy wybranych zadaniach lub regularne konsultacje w zakresie rozliczania przyznanej dotacji.

Prawidłowa i zgodna z wytycznymi realizacja projektu to gwarancja najefektywniejszego wykorzystania przyznanych środków. Skorzystanie z naszych usług pomoże Państwu zaoszczędzić czas oraz uniknąć błędów rozliczeniowych.