Pakiet Informacyjny

Pakiet Informacyjny to comiesięczne opracowywany przez pracowników Funduszy Pomocowych zestaw informacji o dostępnych funduszach pomocowych i konkursach. Oprócz funduszy unijnych opisujemy także dostępne środku z budżetu krajowego, samorządowego, granty przyznawane przez fundacje oraz inne możliwości pozyskania dofinansowania. Opracowując Pakiet kierujemy się doświadczeniem oraz potrzebami naszych klientów – głównie samorządów terytorialnych i ich jednostek, samorządów gospodarczych i przedsiębiorstw oraz dla organizacji pozarządowych.

Informacje podane są w czytelnej formie, każdy konkurs opisany jest z uwzględnieniem informacji takich jak:

  • celu konkursu
  • podmiotach uprawnionych do korzystania z danego źródła finansowania
  • rodzajach finansowanych działań
  • wysokości udzielanego wsparcia
  • terminach składania wniosków

Jeśli chcą Państwo mieć aktualne i rzetelne informacje nt. aktualnych konkursów zgromadzone w jednym miejscu, Pakiet Informacyjny jest propozycją dla Państwa.