Doświadczenie i referencje

Doświadczenie i referencje Funduszy Pomocowych - Fundusze Pomocowe posiadają doświadczenie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie z następujących programów:

  • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszar Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
  • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
  • Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG,
  • Phare - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych,
  • Zintegrowany Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie województwa małopolskiego,
  • Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich,
  • Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013,
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  • inne konkursy ogłaszane przez uprawnione instytucje.

Najlepszym dowodem naszej skuteczności i profesjonalizmu są zrealizowane przez nas projekty. Poniżej prezentujemy opinie niektórych firm i instytucji, które skorzystały z naszych usług.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku, studium wykonalności):

SP ZOZ w Brzesku

Gmina Pleśna

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Gmina Wietrzychowice

Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego w Tarnowie

Firma Wielobranżowa "Perła"

Usługi Budowlane "Wes-Bud"

Firma MGGP Aero Sp. zoo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Norweski Mechanizm Finansowy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - opracowanie wniosku

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - opracowanie wniosku

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Waldemar Zawadzki

Glowacka Halina - Gabinet Stomatologiczny

MGGP S.A.

PPUH "RAMKOS" Sp. z o.o.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy

MZKOL Sp. z o.o.

Zarządzanie projektami:

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - zarządzanie projektem

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - zarządzanie projektem