Doradztwo dla przedsiębiorców

Przedsiębiorców poszukuj±cych informacji na temat zakładania i prowadzenia działalno¶ci gospodarczej informujemy, że w ramach Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. działa o¶rodek Krajowego Systemu Usług dla małych i ¶rednich przedsiębiorstw. 

Aby skorzystać z bezpłatnych konsultacji prosimy zadzwonić i umówić się z doradc±:

Maciej Łata
tel. /14/ 623 55 16
mlata@tarr.tarnow.pl